ELITE SPECIAL SECURITY Paza si Protectie – SECURITATE PRIVATA

Contact


Telefon: +40 724 444012 | +40 724 444016

Email: elite.special.security@gmail.com

Strada: Piața Victoriei, 2, DEVA

Program de lucru:

Locație


Cine suntem


Societatea noastră oferă clienţilor săi servicii de securitate privată la cele mai înalte standarde şi cerinţe.

Prin licența de funcționare nr. 1978/ P, ELITE SECURITY SPECIAL este autorizată de către Inspectoratul General al Poliției Române să desfășoare pe teritoriul României următoarele activități:

– Servicii de pază a bunurilor, obiectivelor și valorilor, precum și consultanță;

– Servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și consultanță;

– Servicii de protecție personală specializată și consultanță;

Prin licența de funcționare nr. 3898/ T, ELITE SECURITY SPECIAL este autorizată de către Inspectoratul General al Poliției Române să desfășoare pe teritoriul României următoarele activități:

– De instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției;

ELITE SECURITY SPECIAL oferă siguranţă şi profesionalism prin crearea unui mediu sigur şi civilizat clienţilor săi, politica firmei bazându-se pe conceptul ordinii, disciplinei și respectului față de partenerii de afaceri.

Deşi este o societate relativ tânără, în cadrul ei își desfăşoară activitatea specialişti cu o vastă experienţă în sistemul naţional de apărare al României, oameni care în activitatea lor profesională au gestionat diferite situaţii de mare risc.

Evaluatorii de risc la securitate fizică ai societăţii noastre se confruntă cu probleme legate de securitatea naţională şi securitatea privată de mai bine de 20 de ani, găsind de fiecare dată soluţiile optime.

Agenţii de securitate sunt calificaţi în domeniu securităţii private şi atestaţi profesional de către Poliţia Română, calificări şi atestări recunoscute în Uniunea Europeană.

Periodic societatea noastră efectuează testări privind integritatea angajaţilor precum şi modul de efectuare al serviciului de către aceştia.

Produse


ELITE SECURITY SPECIAL oferă partenerilor săi următoarele servicii de securitate privată:

– EVALUĂRI DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ;

– CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIU SECURITĂŢII PRIVATE;

– PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR;

– PAZA TRANSPORTURILOR DE VALORI

– GARDĂ DE CORP ŞI ÎNSOŢIRE VIP;

– SERVICII DE SECURITATE PRIVATĂ LA EVENIMENTE;

– INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE SISTEME ALARMARE EFRACȚIE;

Galerie


Video